COVID-19 maatregelen

Het KSO werkt COVID-19 safe!

Op 8 september 2020 hervatten we voorzichtig onze activiteiten. Vanaf dan repeteren we weer wekelijks maar niet op onze vaste stek in het Groeningheem maar wel in het OC in Aalbeke, in de (zeer) grote zaal.

Uiteraard doen we dit met alle nodige voorzorgsmaatregelen.

We stelden hiervoor een pakket aan maatregelen op vertrekkende van de geldende overheidsrichtlijnen en maakten dankbaar gebruik van de informatie en tips uit het Covid Event Risk Model van de Federale Overheid, het basisprotocol Cultuur van de Vlaamse Overheid en de Leidraad voor muziekverenigingen van Vlamo.

Voorlopig voorzien we alleen repetities. Tijdens die repetities zetten we trouwens onze zoektocht verder naar de opvolger van Erik Desimpelaere! Want het worden met name proefrepetities met de 3 kandidaten die we uitnodigden na de eerdere 1e fase van de selectieprocedure. Op 8 en 15 sept. zal hulpdirigent Niels Depotter ons eerst weer muzikaal weer ‘opwarmen’. In de maanden die volgen repeteren we dan 3 maal met elke kandidaat.

De repetities kunnen alleen bijgewoond worden door de KSO musici, helaas. En zij moeten hierbij bovendien strikte gedragsregels respecteren…

Gedragsregels COVID-19

Concrete plannen voor een concert hebben we nog niet. Daarvoor willen we nog even de kat uit de boom kijken. Maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Met muzikale groeten, en blij weer te kunnen musiceren!

Wim Storme
voorzitter